Jak zaevidovat nový majetek

 

Vytvoření nové majetkové karty

 

Vytvoříte nový záznam:

 

  • Podle výchozí šablony, tj. šablony, která je definována jako výchozí v Možnostech knihy, klepnutím na tlačítko Nový záznam Nový záznam na panelu nástrojů

    nebo

     

  • Podle jiné šablony: výběrem příkazu Soubor | Nový, výběrem šablony ze seznamu šablon a klepnutím na tlačítko OK.

Systém zobrazí dialogové okno Majetek.

Na kartě Obecné jsou zobrazeny základní informace o majetku - typ majetku, popis majetku, ve které knize je zařazen a další.

Pole Číslo majetku obsahuje identifikátor majetku, které vygeneruje systém podle pravidla stanoveného jako výchozí hodnota šablony .

Poznámka: Číslo majetku můžete v krajním případě upravit. Nezapomínejte však, že identifikační čísla musí být jedinečná v rámci celého systému (zde v rámci všech majetkových knih). Opravením identifikačního čísla se může v budoucnu snadno stát, že systém nebude moci založit nový záznam, protože by porušil pravidlo o jedinečnosti identifikátoru.

Druh typ majetku (drobný, spotřeba...) vyberete ze seznamu (zdrojem je Druhy majetku můžete jej upravit).

Poté vyplníte dostupné údaje na kartě Obecné.

Pokud zvolíte druh majetku Drobný, tak dále vyplníte kartu Cena. Na kartě Cena se zadává pořizovací cena majetku a do podformuláře se potom zadávají změny ceny, v poli zůstatková cena se zobrazuje aktuální zůstatková cena majetku.

V případě druhu majetku Spotřeba bude místo karty Cena následovat karta Příjmy a karta Výdeje. Na kartě Příjmy se zadávají příjmy a na kartě Výdeje potom výdeje. Aktuální stav majetku druhu spotřeba (množství, cena celkem, cena za jednotku) se zobrazuje na kartě Obecné.

Na kartě Doklady můžete sledovat související doklady k majetkové kartě.

Na kartě Deník můžete sledovat evidenci událostí k majetkové kartě.

Na kartě dokumenty umožňuje funkce Propojené dokumenty připojit k libovolnému záznamu Varia propojené (nebo vložené) OLE dokumenty. Nově je zde také možnost vkládat do seznamu dokumentů pouze cestu k souboru. Tento způsob je mnohem jednodušší, rychlejší a úspornější. Více viz. Správa dokumentů.

Dialog klepnutím na tlačítko OK uzavřete.