Jak odeslat e-mail více firmám

 

Hromadný e-mail

Funkce slouží pro odeslání stejné zprávy (případně připojených dokumentů) na více elektronických adres.

1. Vyfiltrujete požadované firmy v tabulce agendy

2. Vyberete příkaz Adresář | Hromadný e-mail, systém zobrazí dialogové okno, kde vyberete uložený filtr a klepnete na tlačítko OK (popř. zvolíte: podle filtru tabulky)

Systém následně zobrazí dialog pro výběr e-mailové adresy, kterou chcete do zprávy použít:
e-mail firmy nebo e-mail osoby (pokud nebude ve vybraném poli z adresáře žádná hodnota, použije se druhé z polí).
V dialogu zaškrtnutím pole Nezobrazovat adresy příjemců (poslat jako BCC) způsobíte, že příjemce neuvidí, kdo další tento e-mail obdržel.

Poté se spustí program pro odesílání zpráv a vytvoří se nová zpráva obsahující vybrané elektronické adresy. Zprávu můžete dále upravit dle svých požadavků.