Upravení vzhledu tabulky

 

Formát tabulky

 

Pomocí příkazů nabídky Formát můžete upravovat vzhled tabulky, měnit zvolené písmo, měnit výšky řádků nebo šířky sloupců, skrýt některé sloupce apod. V následující části jsou popsány příkazy této nabídky.

 

Písmo

mění ve všech položkách tabulky: Písmo (font), Styl písma (řez), Velikost písma a umožňuje efekt Podtržení písma.

 

width="401" 

 

 

Buňky

otevře dialogové okno Efekty buněk, ve kterém si můžete zvolit, jak bude vypadat vaše tabulka pozadí buněk, efekt buněk a také, zda bude vidět mřížka, popřípadě jakou bude mít mřížka barvu. Při nastavení jednotlivých položek je zároveň zobrazena ukázka vašeho návrhu.

 

width="389" 

 

 

 

Výška řádku 

Příkaz nastaví výšku řádků v tabulce. Položka Standardní výška optimalizuje výšku řádku vzhledem k velikosti použitého písma. Změna výšky řádku je aplikována na všechny řádky tabulky.

 

width="270"

Poznámka: Přesunete-li ukazatel myši mezi dva voliče záznamů, změní se ukazatel na nitkový kříž se šipkami. Tažením ve směru šipek změníte výšku řádků podle vašich představ.

 

Šířka sloupce

Příkaz nastaví šířku aktivního sloupce v tabulce. Položka Standardní šířka nastaví standardní šířku sloupce. Tlačítko Přizpůsobit... optimalizuje šířku sloupce vzhledem k nejdelšímu obsahu v aktivním sloupci (položce). Změna šířky sloupce je aplikována pouze na aktivní sloupec tabulky.

 

width="270"

Poznámka: Ukažte na název sloupce a ukazatel myši posouvejte doprava, až se změní na nitkový kříž se šipkami. Poklepáním přizpůsobíte šířku sloupce velikosti obsažených dat. Šířku sloupce můžete změnit také tažením.

 

 

Skrýt sloupec

Příkaz Formát | Skrýt Sloupce skryje aktuální sloupec v datovém listu. Tento příkaz můžete použít například tehdy, chcete-li tisknout datový list, ale některá pole jsou pro vás momentálně nezajímavá.

Zobrazit skryté sloupce

 

Příkaz otevře dialog se seznamem všech položek (sloupců) tabulky. Z tohoto dialogu můžete pole skrýt nebo zobrazit označením zaškrtávacího políčka.

 

width="338" 

 

 

Ukotvit sloupec

Příkaz Formát | Ukotvit Sloupce ukotví aktuální sloupec datového listu tak, že při rolování polí zůstane sloupec ukotvené položky vždy viditelný. Je možno ukotvit libovolné množství sloupců, takže i v rozsáhlém datovém listu můžete vedle sebe vidět položky, které vás zajímají, přestože v původním rozvržení datového listu jsou daleko od sebe.

Příklad: Chcete si prohlížet pole Kategorie (do jaké kategorie firma patří dodavatel, odběratel ...), ale mít zároveň přehled o názvu firmy, ukotvěte tedy sloupec Název firmy (viz.obr).

 

width="549"

Příklad ukotvení sloupce

Uvolnit všechny sloupce

Příkaz Formát | Uvolnit všechny sloupce zruší předcházející akci ukotvení sloupců.