Obecné informace o modulu Zakázky

 

Slouží k tvorbě nabídek, registraci a potvrzení objednávek odběratelů a sledování realizace zakázek. V návaznosti na Sklad lze sledovat požadavky na zboží, vystavovat objednávky a sledovat jejich plnění. V modulu Vydané doklady lze pohodlně fakturovat dokončené zakázky nebo zálohy na zakázky.

Navíc můžete přímo v tomto modulu zjistit, jaké mají jednotlivé firmy objednané produkty, jaké mají závazky k vaší firmě, jaké jim byly zaslány nabídky atd. Podobné informace poskytuje modul i o produktech - jaké množství je ho na zakázkách, objednávkách, nabídkách, skladem ...

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Doklad.

 

Modul obsahuje agendy Zakázky a Objednávky.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Zakázky.