Nemoc krácená pro porušení léčebného režimu

 

V praxi se stává, že přijde rozhodnutí příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že se zaměstnanci krátí výplata nemocenských dávek za určité dny, např. o 25%. Pak je třeba vytvořit novou mzdovou složku (nebo více složek, když bude krácení u jednoho zaměstnance o 25% a u jiného o 50%) takto:

    1. spustíte dialog Mzdové složky
    2. kliknete na tlačítko Nová a do pole Mzdová složka napíšete název Nemoc krácená o 25% (případně Nemoc krácená o 50%)
    3. do pole Typ složky vyberete Nemoc
    4. do pole Sazba napíšete hodnotu 25,00 (případně 50,00)
    5. zakončíte kliknutím na Použít a OK

U zaměstnance, na kartě Měsíční složky, pak zadáte do pole Platnost do datum, do kterého vyplácíte plné dávky a tím se doplní stejné datum i do pole Likvidace do.

Pak použijete tlačítko Nová, kam vyberete MS Nemoc krácená o ..... a zadáte všechna pole (Platnost od a Do, Likvidace od a Do) se správnými daty.

Pokud bude nemoc trvat dál a budou se opět dávky vyplácet v plné výši, zadáte novou MS Nemoc a opět s potřebnými daty. DVZ upravovat nemusíte, protože systém si dotáhne správný, pokud korektně zadáte pole Práce neschopen od:.

 

MS = mzdová složka

DVZ = denní vyměřovací základ