Obecné informace o agendě Pokladna

 

Modul Pokladna slouží k vedení neomezeného počtu pokladních knih. Pokladna navazuje na knihy přijatých a vydaných dokladů. Tato vazba umožňuje proplácení faktur v hotovosti a v jejich knihách zaznamenává uskutečněné platby. V modulu Pokladna je možné vystavovat běžné pokladní doklady, ale také realizovat přímý prodej ze skladu resp. zaskladnění.

 

Modul obsahuje pouze agendu Pokladna.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Pokladna.