Rozpočítání vedlejších nákladů

 

V modulu Přijaté doklady a agendě Skladové doklady lze využít funkce, která rozpočítá na položky vedlejší náklady:

Nad položkami dokladu (přijaté faktury nebo příjemky) - klepněte pravým tlačítkem na pole Produkt (pro rozpočítání nákladů je nutné mít vyplněno pole Produkt i Sklad! a je potřeba, aby byly vyplněny všechny položky dokladu, mezi které se má náklad rozpočítat. Nevadí, že jsou již zaskladněné, systém postupuje stejně jako při Opravě ceny). Objeví se místní nabídka, ze které vyberete položku Rozpočítat náklady.

 

Zobrazí se Průvodce rozpočítáním vedlejších nákladů.

1. krok – v prvním kroku ze seznamu Číslo dokladu vyberete číslo dokladu, z kterého chcete rozpočítat náklady. V seznamu se nabízí seznam došlých faktur a JSD. Pokud nemáte na vedlejší náklady doklad (třeba ještě nedošel nebo není zadán v systému), pak toto pole nevyplňujte.

Přejdete na popis, kde se v seznamu objeví všechny položky vybraného dokladu. Zvolíte tu, kterou chcete rozpočítat (např. doprava nebo Clo) a v poli částka se zobrazí cena položky z dokladu. Samozřejmě, pokud chcete rozpočítat na položky nákladů více, opakujete tuto proceduru – zopakujete číslo dokladu (nebo vyberete jiné) a vyberete jiný popis.

Klepněte na tlačítko Další.

2. krok - Vyberete, jak bude rozdělen podíl nákladu – podle:

  • množství
  • ceny
  • hmotnosti
  • celního sazebníku

Klepnutím na tlačítko Spočítat se rozpočítají náklady podle stanoveného postupu. K jednotlivým položkám (tam, kde je vyplněn Produkt a Sklad) se přiřadí částka nákladu - uvidíte ji v poli Náklad.

Pokud jste v prvním kroku zadali více nákladů, pak je zpřístupněné tlačítko Další. V dalším kroku zopakujete rozpočítání tohoto nákladu (popis se zobrazuje v levém horním rohu).

Klepnutím na tlačítko Zpět můžete zkontrolovat, popřípadě upravit rozpočítání.

Klepnutím na tlačítko Dokončit vložíte na položky příjemky vypočítané vedlejší náklady (původní částky se navýší).

Pokud rozpočítáváte náklady na faktuře – pak cena na faktuře se bude lišit od ceny na příjemce o tyto vedlejší náklady.

Podrobně si je můžete prohlédnout na kartě Doklady – souvislost Náklady pořizovací ceny.

Celkový vedlejší náklad na položku se zapíše i do pole Kursový rozdíl – na příjemce nebo na faktuře – ten se neúčtuje. Slouží pro snadné vyhledání při tisku – např. v sestavě doklady po položkách můžete sumu nákladů na položku zobrazit (upravte si sestavu – přidejte si pole Kursovy_rozdil).