Strom produktů

 

V modulu Sklad lze definovat stromovou strukturu pro zařazení produktů. Stromy produktů jsou používané zejména v internetových obchodech, které mohou tuto strukturu převzít z Varia. Lze ji samozřejmě použít i pro přehledné rozdělení katalogu.

Stromové kategorie (nezaměňovat s "klasickými" kategoriemi z ostatních agend) se definují pomocí funkce menu Sklad|Strom produktů (nebo Katalog |Strom produktů). Nejdříve se nadefinuje stromová struktura pomocí "hiearchické tabulky" na kartě Definice kategorií. Poté se do tohoto stromu zařadí jednotlivé produkty (karta Zařazení produktů nebo karta Ostatní seznam Strom produktů). Jeden produkt může být zařazen do více kategorií současně. Je povoleno maximálně 8 vnoření kategorií.

Pomocí Stromu produktů můžeme zadávat produkty do položek přes dialog Katalog a Sklad.