Kopírování objednávky

 

Tato funkci využijete např. pokud pravidelně opakujete stejnou objednávku.

Funkci kopírování objednávky naleznete v menu Objednávky | Zkopírovat objednávku do

TIP: Funkci můžete využít i v případě, že např. objednáváte stejné produkty v různém množství. Po překopírování objednávky do objednávky nové budete mít předvyplněnou objednávku, kde dle aktualní potřeby změníte pouze požadované množství produktů k objednání.

Příklad:

V agendě Objednávky můžete vytvořit nový doklad na základě jiného dokladu.

Jak vystavíte kopii Objednávky?

1. Vyberete požadovanou zakázku (nabídku)

2. Vyberete příkaz Objednávky | Zkopírovat objednávku do

Systém zobrazí dialogové okno se seznamem dostupných knih

3. Ze seznamu vyberete knihu, do které se má nová Objednávka vystavit a dialog uzavřete:

Klepnutím na tlačítko Storno akci odvoláte

nebo

Klepnutím na tlačítko OK svoji volbu potvrdíte a:

Systém do vybrané knihy vytvoří nový záznam a vyplní jednotlivá pole dokladu:

Nastaví číslo dokladu podle číselné řady knihy

Nastaví výchozí hodnoty záznamu

Ostatní pole vyplní podle vybrané Objednávky.

Poznámka: systém podle Objednávky vyplní i položky dokladu, kromě pole Stav to ponechá prázdné.

4. Zobrazí se doklad pro úpravy.