Obecné informace o modulu Banka

 

Modul Banka slouží k evidenci bankovních výpisů a sledování stavu bankovních účtů. Banka navazuje na knihy přijatých a vydaných dokladů. Tato vazba umožňuje vystavování platebních příkazů podle přijatých faktur (případně vydaných dobropisů). Při zápisu bankovního výpisu vyhledává v knihách dokladů související faktury a v jejich knihách zaznamenává uskutečněné platby.

Součástí modulu je funkce pro výměnu dat mezi klientem a bankou.

 

Modul obsahuje agendy Banka a Příkazy.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Banka.