Vytvoření příkazu

 

Vystavení nového příkazu

 

1. Vytvoříte nový záznam.

Systém zobrazí dialogové okno Doklad.

Poznámka: Všimněte si, že dialogové okno Doklad je stejné ve všech modulech systému Altus Vario (Přijaté či Vydané doklady, Skladové doklady, Objednávky, Zakázky ...). Liší se pouze přístupností některých polí podle kontextu.

Systém (v závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu) doplní pole: typ dokladu (příkaz k úhradě nebo příkaz k inkasu), číslo dokladu (podle číselné řady), bankovní spojení a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v možnostech knihy.

2. Vyplníte pole na kartě Obecné. Nezapomeňte na následující:

Datum - datum vystavení příkazu do banky.

Datum splatnosti - datum splatnosti příkazu. Pokud chcete na příkazu zobrazit splatnost Ihned ponechejte Datum splatnosti prázdné.

Ve skupině Platební podmínky nastavíte, pro jakou banku je příkaz určen:

 

 • Vyberete banku ze seznamu; v seznamu se zobrazují bankovní účty vaší firmy, které jsou vedeny v systému (viz. Naše firma).

  nebo

   

 • Zadáte ručně název banky, číslo účtu, kód banky a popř. specifický symbol.

Poznámka: bankovní spojení byste měli mít přednastavené v možnostech knihy.

Konstantní symbol: konstantní symbol společný pro všechny platby příkazu (hromadný příkaz).

Cizí měna: ze seznamu vyberete symbol měny, pokud v této obchodujete.

3. Stiskem kláves width="19" + width="21" přejdete na kartu Položky dokladu , kde jsou v podformuláři zobrazeny jednotlivé platby příkazu.

Na Příkazu se mohou kromě jiných položek objevit také úhrady dokladů, které si evidujete v systému (vydané faktury, přijaté faktury, zálohy apod.) - tyto doklady můžete ve vašem systému identifikovat podle variabilního symbolu.

Pole Stav informuje o stavu položky (K úhradě): pokud se jedná o doklad ze systému Vario (systém identifikoval doklad podle variabilního symbolu, nebo byl doklad vybrán pomocí funkcí Hledat doklad či Doklady k úhradě ), je nastaveno na hodnotu K úhradě (informuje o tom, že je vazba na doklad). Hodnotu doplňuje systém.

V případě položky příkazu, která nepředstavuje úhradu dokladu (např. pojistné apod.) je pole Stav prázdné.

Při následné úhradě dokladu bankovním výpisem se stav položky změní na OK - máte tak přehled o uskutečněných platbách dokladů z příkazu.

Na kartě Součet je zobrazena celková částka příkazu a můžete doplnit další údaje k příkazu (Poznámka dokladu ve spodní části dialogu, zákaznické údaje  a Komentář dokladu).

4. Klepnutím na tlačítko OK dialog Doklad uzavřete.

Nový doklad do knihy bankovních příkazů můžete alternativně vytvořit například:

 

 • pomocí funkce Uhradit doklad  v modulech Vydané doklady či Přijaté doklady

  nebo

   

 • pomocí funkce Vystavit bankovní příkaz k dokladům vedeným v systému

 

Vystavení příkazu k úhradě či inkasu dosud neuhrazených dokladů

 

Modul Banka umožňuje vystavovat příkazy na základě dosud neuhrazených dokladů.

Jak vystavit příkaz k inkasu či k úhradě neuhrazeného dokladu?

Vyberete příkaz Příkazy | Doklady k úhradě...

Zobrazí se dialogové okno Doklady k úhradě pro výběr neuhrazených dokladů či splátek a jejich vložení do položek nově vytvořeného bankovního příkazu.

Dialogové okno Doklady k úhradě dále nabízí:


 • možnost vybrat pouze doklady v zadané měně (roletové menu Měna)
 • při vystavení příkazu k úhradě se zobrazují přijaté doklady, kde zbývá uhradit je větší než 0 a současně vydané doklady, kde zbývá uhradit je menší než 0 (vrácení přeplatku)