Dialog Majetek

 

Úprava majetkové karty je možná prostřednictvím dialogu Majetek.

Je rozdělen do několika karet:

Majetková karta zobrazuje základní údaje o majetku: typ majetku, ve které knize je zařazen, popis, umístění a další

Daňové odpisy evidence daňových odpisů

Účetní odpisy evidence účetních odpisů

Technické zhodnocení zobrazuje podformulář pro evidenci technických zhodnocení

Úpravy ceny zobrazuje podformulář pro evidenci snížení a zvýšení ceny

Doklady zobrazuje související doklady (doklady zařazení, vyřazení, odpisů apod.)

Deník zobrazuje evidenci událostí

Dokumenty funkce Propojené dokumenty umožňuje připojit k libovolnému záznamu Varia propojené (nebo vložené) OLE dokumenty. Je zde také možnost vkládat do seznamu dokumentů pouze cestu k souboru. Tento způsob je mnohem jednodušší, rychlejší a úspornější. Více viz. Správa dokumentů.