Daňová evidence

 

Modul slouží zejména k zaúčtování prvotních dokladů systému. Pečlivým nastavením předkontací jednotlivých dokladů můžete pomocí Průvodce zaúčtování dokladů docílit efektivního zaúčtování prvotních dokladů bez nutnosti opětovného předkontování účtovaných dokladů, takže omezíte účtovací rutinu na minimum.

Účetnictví VARIO lze provozovat také na vzdáleném pracovišti, zejména pro potřeby vedení účetní agendy klientů účetní firmy. Výměnu dokladů pak můžete řešit prostřednictvím doplňku Správce výměny dat.

Upozornění: než začnete pracovat v modulu, přečtěte si náš návod jak pracovat s agendou Peněžní deník. Vaše práce se zefektivní a výsledky získáte snadným způsobem.

 

Modul obsahuje agendy Peněžní deník a Interní doklady.

Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Peněžní deník.