Klávesové zkratky

 

Altus Vario umožňuje spouštět libovolné příkazy stiskem kombinace kláves (klávesovou zkratkou). Klávesové zkratky a přiřazení funkcí si mohou definovat uživatelé sami. Uživatelé mohou stiskem klávesové zkratky například vyvolat tisk konkrétního tiskového výstupu, aplikovat filtr na tabulku agendy nebo spustit libovolnou funkci Varia.

Nastavení klávesových zkratek

Příkazem menu Nástroje / Klávesové zkratky… otevřete dialogové okno Klávesové zkratky. Ze seznamu vyberte Agendu, ve které chcete použít klávesovou zkratku. Zvolíte, zda chcete zkratku použít v tabulce agendy nebo v detailu (zkratky lze definovat jen pro tabulku agendy (resp. Sestavu) a detail záznamu, nikoli pro dialogová okna). V seznamu se zobrazí klávesové zkratky, které jste si již pro tuto agendu a druh pohledu vytvořili.

Nová klávesová zkratka

Novou klávesovou zkratu vytvoříte klepnutím na tlačítko Přidat. Otevře se dialogové okno Klávesová zkratka. Stiskněte klávesovou zkratku, kterou chcete použít (kurzor musí při tom být v poli Klávesová zkratka). Sledujte instrukce a informace, které se zobrazují pod klávesovou zkratkou. Pokud je klávesová zkratka použita jako obecná, zobrazí se popis funkce, pro kterou je použita. Jestliže přesto klávesovou zkratku použijete, bude mít vaše nastavení přednost a původní význam bude potlačen (pouze některé systémové zkratky potlačit nelze – například klávesa Windows vždy otevře nabídku Start).

Platná klávesová zkratka je buďto klávesa F1 až F12 (stisknutá samostatně nebo v kombinaci s klávesami Ctrl, Alt, Shift) nebo alfanumerická klávesa stisknutá v kombinaci s klávesami Ctrl a/nebo Alt (volitelně spolu s klávesou Shift). (Samotnou alfanumerickou klávesu použít nelze, protože slouží pro psaní.)

Poznámka: na kartě Obecné klávesové zkratky v dialogovém okně Klávesové zkratky je seznam nejdůležitějších klávesových zkratek. Většina z nich má obecnou platnost v rámci celého systému.

Poznámka: Klávesa AltGr (Alt vpravo od mezerníku) má stejný význam jako kombinace Ctrl + Alt.

Příklad platných zkratek: F5, Shift + F5, Ctrl + F5, Alt + F5, Ctrl + Alt + F5, Shift + Alt + F5 atd.

Ctrl + R, Ctrl + Alt + R, Ctrl + Shift + R atd. (Alt + R – nedoporučujeme. Zkratky Alt + … slouží k přístupu do menu nebo k prvku.)

 

Po zadání klávesové zkratky vyberete funkci, kterou chcete spustit. Funkce se obecně zadávají pomocí makra což je funkce Altus Varia. Pro zadání často používaných funkcí jsou makra předdefinována a stačí pouze vybrat z nabídky skupinu akcí a objekt, jehož se akce týká.

 

K dispozici jsou tyto předdefinované skupiny:

 

Panely nástrojů, Menu a Místní nabídky: nabídne seznam všech panelů nástrojů (resp. menu, místních nabídek) a jejich příkazů. V seznamu vyberete příkaz, který se má klávesovou zkratkou spustit. Funkce nabízí seznam všech panelů nástrojů bez ohledu na agendu, pro kterou funkci definujete. To vám umožní výběr libovolné funkce, ale zároveň se musíte ujistit, že akci, kterou chcete spustit, má smysl v dané agendě a při daném zobrazení (tabulka/detail) provádět. Spuštění nesmyslného příkazu může vést k nepředpokládanému chování či chybám!

 

Tisk tiskového formuláře, Tisk sestavy, Tisk grafu: nabídne seznam tiskových formulářů (resp. sestav, grafů) dané agendy. Pod seznamem můžete zvolit, zda se má tiskový formulář vytisknout nebo zobrazit ukázka před tiskem.

Tiskový formulář bude vytištěn v rozsahu a s počtem kopií, které jsou předdefinovány v jeho nastavení. Sestavy a grafy se tisknou v jedné kopii bez omezení počtu záznamů (rozsah všechny záznamy).

Export: nabídne seznam exportů dané agendy.

Aplikovat uložený filtr: nabídne seznam uložených filtrů pro tabulku agendy. Tato volba je dostupná pouze pro tabulku agendy.

Otevřít pohled: nabídne seznam uložených pohledů pro tabulku agendy. Tato volba je dostupná pouze pro tabulku agendy.

Spustit doplněk: nabídne seznam nainstalovaných doplňků.

Ostatní: tato volba umožňuje zapsat přímo makro, které se má klávesovou zkratkou spustit. Tato volba vyžaduje znalost programování funkcí pro Altus Vario.

Po nadefinování se zkratka uloží klepnutím na OK. Pokud není tlačítko OK přístupné, není zadána platná klávesová zkratka nebo definováno makro.

Úpravy zkratek

Zkratky v seznamu uživatelem definovaných zkratek lze upravit klepnutím na tlačítko Upravit (nebo poklepáním) či odstranit tlačítkem Odstranit. Pro úpravy platí pravidla popsaná pro vytváření nových zkratek. Změny provedené pro danou agendu a pohled musíte uložit tlačítkem OK nebo Použít.

Zkratky jsou platné pouze pro danou agendu a pohled a pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele.