Skladová karta

 

Skladová karta produktu

V agendě Sklad můžete prohlížet jednotlivé skladové karty produktů, zjišťovat pohyby produktu na skladě (kolik je ho k dispozici, kolik je rezervováno, vydáváno, objednáno ...) a definovat sériová čísla (buď na skladové kartě produktu nebo v modulech dokladů prostřednictvím dialogu Produkt a sklad).

 

Předkontace skladových položek

U skladových položek lze nyní definovat předkontaci (Nákup, Prodej, Materiál). Pokud není předkontace u skladové položky definována, použije se jako dosud předkontace podle katalogu. Pokud je definována předkontace u skladové položky, bude mít přednost před předkontací katalogu. Předkontace se nyní mění nejen po změně produktu ale také po změně skladu.

Při vystavení skladového dokladu z faktury nebo pokladního dokladu funkcí vyskladnit nebo zaskladnit se převezme předkontace z faktury, pokud tato předkontace existuje také v knize skladového dokladu.

 

Jak zobrazíte skladovou kartu?

1. Vyberete skladovou kartu produktu (záznam) v tabulce agendy.

Stalo se vám?

Přijali jste nové zboží na sklad, ale stále ho nikde na skladu nevidíte (není vidět jeho skladová karta)?

Odůvodnění: tabulka agendy se automaticky neobnovuje (pokud ji máte zobrazenou v dalším okně na ploše).

 

Řešení: pro aktualizaci stiskněte klávesy Shift + F9.

 

2. Zobrazíte záznam pro úpravy.

Otevře se dialog Skladová karta.

Popis jednotlivých polí:

Produkt: název produktu

Sklad: název skladu

Skladem: množství produktu na skladě

Cena průměrná: Průměrná cena jednoho kusu produktu na skladě (vážený průměr) a Celková částka v průměrných cenách

Cena FIFO: Celková cena produktů metodou FIFO (z angl. First in first out)

Sériové číslo: Podformulář, ve kterém můžete definovat sériová čísla produktů.

Klepnutím na tlačítko Množství zobrazíte dialog Množství produktu se zprávou o množství produktu na skladě, o počtu rezervovaných kusů, počtu právě vydávaných, objednávaných a přijímaných kusů na sklad.

Klepnutím na tlačítko Zavřít dialog Skladová karta uzavřete.