Kontrola číselných řad

 

Pro zkontrolování správnosti a kompletnosti číselných řad ve všech knihách v systému Vario můžete použit menu Účetnictví|Kontrola číselných řad.

V dialogu vyberete knihy, u kterých chcete zkontrolovat číselné řady. Systém automaticky provede kontrolu a vypíše případné chyby. Pro další kontrolu je možné tento výpis vytisknout na tiskárnu.