Interní doklad - daňový

 

V agendě Interní doklady vytvoříte Nový záznam.

Na kartě Obecné vyberete v menu Doklad název dokladu Doklad o použití.  Dále můžete postupovat jako při vyplnění běžného dokladu.

Na kartě Položky zadáte základ daně a DPH základní nebo sníženou. Na kartě Součet se sečte pouze částka DPH bez základu.  Při zaúčtování Dokladu o použití bude zaúčtováno pouze DPH, ale do přiznání k DPH bude vstupovat i základ daně.

Jesliže na kartě Položky zadáte základ daně bez DPH, bude na kartě Součet sečten základ. Do účetnictví se zaúčtuje základ daně.

Upozornění: jedná se o stejný typ dokladu jako JCD v modulu Přijaté doklady, DPH a základ jsou v Přiznání k DPH zobrazeny na výstupu.