Hromadné úpravy výchozích mzdových složek a pracovních poměrů

 

Volbou menu Personalistika|Pracovní poměry|Hromadné úpravy je možné v tabulce Pracovní poměry hromadně upravovat některé údaje pracovních poměrů. Jde o tyto údaje:
 

 • Poměr
 • Typ mzdy
 • Souběh
 • Pracovní činnost
 • Pracovní doba
 • Pracovní den
 • Středisko
 • Zakázka
 • Funkce
 • Pracoviště
 • Údaj 1
 • Údaj 2
 • Kategorie

  Pro filtrování, třídění a hromadné náhrady je možné využít místní nabídku. Filtrovat a třídit je možné také podle některých polích záznamu Pracovník. Poklepáním na pole Pracovní poměr se otevře dialog Pracovní poměr, kde je možné upravovat další údaje.

Volbou menu Personalistika|Výchozí složky|Hromadné úpravy je možné v tabulce Výchozí mzdové složky hromadně upravovat některé údaje výchozích mzdových složek. Jde o tyto údaje:
 

 • Částka
 • Sazba
 • Hodiny
 • Od
 • Do
 • Středisko
 • Platba
   

Pro filtrování, třídění a hromadné náhrady je možné využít místní nabídku. Filtrovat a třídit je možné také podle některých polích záznamu Pracovní poměr (Pracovník, Poměr, Datum nástupu, Datum ukončení, Středisko, Pracovní doba, Pracovní den, Souběh, Typ mzdy, Údaj 1, Kategorie). Poklepáním na pole Mzdová složka se otevře dialog Mzdová složka pro individuální editaci mzdové složky. 

Tabulky Pracovní poměry a Výchozí mzdové složky neumožňují vytvářet nové nebo odstraňovat pracovní poměry resp. výchozí mzdové složky.

Dříve přístupná funkce Hromadné zadávání pro hromadné zadávání výchozích mzdových složek je nyní přístupná pod volbou Personalistika|Výchozí složky|Hromadné zadávání.