Vytvoření platebních příkazů

Před prvním vytvořením platebních příkazů je třeba v modulu Banka v agendě Příkazy vytvořit knihu, do které se budou příkazy z mezd vytvářet. 

 

V agendě Mzdy provedete Vytvoření platebních příkazů do agendy Příkazy v modulu Banka pomocí průvodce v menu Mzdy|Platební příkaz:

 

1. vyberte, jaký typ platby se bude do příkazu přenášet (např. Odvody daní, Odvody SP, Odvody ZP, Dobírky zaměstnancům, Srážky, Penzijní připojištění atd.). K hromadnému označení lze využít tlačítko Všechny.

 

2. zadejte středisko, podle kterého se při volbě Dobírky zaměstnancům, Zálohy zaměstnancům a Srážky a spoření vyberou pouze platby z pracovních poměrů zadaného střediska. Ostatní volby (Odvod daní, SP, ZP, ...) se provádějí vždy za celou firmu. Pokud jsou střediska číslována hierarchicky, je možné zadat pouze požadovaný počáteční řetězec znaků.

 

3. v poli Kniha si zvolte knihu příkazů, kam se daný příkaz vytvoří (např. kniha Příkazy IPB).

 

4. vložte datum splatnosti (defaultně aktuální datum).

 

5. dalším krokem je volba Do poznámky položky příkazu uvádět u dobírek a záloh název pracovního poměru. Pokud není zaškrtnuta, názvy PP se neukládají do položek příkazu. Název PP se vkládá pouze po zaškrtnutí volby. Názvy ostatních druhů plateb (např. daně, pojištění) se do položek přenášejí vždy.

 

6. můžete zatrhnout volbu Seskupit dobírky podle čísla účtu. Pokud má zaměstnanec v daném období zpracovaných více pracovních poměrů nebo dohod a má u nich nadefinovánu dobírku na stejné číslo účtu, provede se seskupení platby do jedné položky platebního příkazu.

 

7. pro vytvoření příkazu stisknete tlačítko Dokončit, v opačném případě Storno.

 

Platební příkaz

V průvodci vytvořením příkazu (volba Mzdy|Platební  příkaz) je možné na druhé kartě při volbě Srážky a Spoření zadat výběr plateb se splatností k určitému dni v měsíci. Splatnosti platby lze zadat v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v detailu platby v poli Splatnost. Zadává se pořadové číslo dne v měsíci, kdy je platba splatná. Výchozí hodnota splatnosti je 0. V průvodci příkazem lze zadat interval splatnosti od a do, výchozí nastavení je od 1 do 31. Splatnost 0 je zahrnována do všech zadaných intervalů.

Pokud tedy nechcete splatnosti rozlišovat, můžete nadále ponechat u všech plateb splatnost 0 a všechny platby budou zahrnuty výchozím intervalem. 

Dále je možné nastavit druh vkládaného textu do položky příkazu u dobírek a záloh. Ze seznamu lze vybrat:

  • Mzda
  • <Pracovní poměr>
  • Mzda <Název firmy>
  • Mzda <Pracovní poměr>
  • Mzda <Období>

Pokud je hodnota uvedena v závorkách <>, nahradí se za hodnotu pole. Jako hodnoty pole je možné použít název pracovního poměru, název firmy nebo číslo období. Pokud je zadán text, přenese se do položky příkazu tento text. Pole není omezeno pouze na nabízený seznam, ale je možné sestavit libovolnou kombinaci textu a hodnot polí např.: <Název firmy> - mzda za období <Období>.