Příjem na sklad

Příjem produktů na sklad

Jakýkoliv příjem na sklad je možný pouze prostřednictvím příjemky. Příjemka je současně účetní doklad, kterým se příjem na sklad účtuje z finančního hlediska - doklad o navýšení hodnoty skladu o množství a cenu. I v případě, že příjem na sklad provedete prostřednictvím přijatého dokladu, vystaví VARIO příjemku k tomuto dokladu.

Poznámka: na sklad můžete zboží přijmout také prostřednictvím vratky výdejky či převodky, to jsou však speciální případy, popsané dále.

Příjemku je možné vystavit prostřednictvím přijatého dokladu - zaskladněním jeho položek v modulu Přijaté doklady nebo prostřednictvím výdajového pokladního dokladu zaskladněním položek v modulu Pokladna - v těchto případech vystavuje systém příjemku sám - podle použité funkce.

Příjemku můžete vystavit přímo v agendě Skladové doklady modulu Sklad - buď ručně na základě dodacího listu a přijímaných produktů nebo s využitím funkce pro Vystavení Příjemky k dokladům systému.

Oprava skladové ceny

Na kartě Položky ve skladové příjemce je možné přes pravé tlačítko myši Opravit cenu. Do dialogu můžeme zadat celkovou cenu / množství, které nám dopočítá cenu jednotkovou.