Obecné informace o agendě Mzdy

 

Agenda Mzdy je určena k měsíčnímu zpracování mezd.

V této agendě se provádí nastavení parametrů zpracování mezd konkrétního měsíce (např. počet pracovních dnů a svátků), ale i nastavení celoročně platných parametrů (např. daňové sazby, slevy na dani apod.). Dále se zde provádí nastavení vlastností jednotlivých mzdových složek a nastavení hodnot pro odvody daní a pojištění.

Pomocí Průvodce vytvořením mezd se na základě výchozích mzdových složek připravených v agendě Personalistika připraví měsíční mzdové složky pro vlastní výpočet mezd. Tyto výchozí složky je možné upravovat a rozšiřovat o další složky s platností pro právě zpracovávaný měsíc (např. dovolená, nemoc, příplatky, odpracované hodiny, apod.). Po provedení hromadného nebo individuálního výpočtu mzdy je možné provést zaúčtování mezd a dále vytvořit platební příkaz.

Součástí agendy Mzdy je volba Dovolená, která otevře dialog s přehledem nároku dovolené v aktuálním roce. Nárok na dovolenou v aktuálním roce se hromadně nastavuje volbou Mzdy|Roční uzávěrka v posledním období minulého roku. Dialog Dovolená slouží k získání přehledu o nastaveném nároku a převedeném zbytku z minulého roku. Tyto hodnoty je možné upravit.
Tento dialog je možné také použít pro zadání počátečního nároku dovolené při přechodu z jiného mzdového systému. Obdobně je možné nárok na dovolenou nastavit individuálně v agendě Mzdy při měsíčním zpracování v dialogu Mzda na kartě Obecné.

Doporučujeme! Vzhledem k častým změnám v legislativě, prosíme, sledujte na www stránkách rubriku Uživatelé/Aktualizace/Novinky, kde je úplná historie změn Altus Vario. Pokud nemáte přístup k internetu, objednejte si Vario CD obsahující aktuální software. Můžete ho použít pro nové instalace i aktualizace. Předpokladem pro aktualizaci je úhrada poplatku Maintenance na aktuální rok.