Homebanking - příjem výpisů

 

Program Vario umožňuje výměnu dat mezi bankou a klientem. Můžete tak načítat výpisy, které vám poslala banka v elektronické podobě nebo naopak posílat do banky příkazy vytvořené v programu Vario.

Každá banka podporuje výměnu v určitém formátu, dokud nebude systém sjednocen, bude ve Variu k dispozici několik průvodců - podle formátů, které lze vyměňovat s bankovním programem. Pokud byste v seznamu nenašli vaši banku (nebo spíše název bankovního programu či přípony souborů), pak neváhejte kontaktovat výrobce systému Vario , konzultanti s vámi jistě proberou další možnosti, případně se doplněk "ušije na míru" přímo vám.

 

V následujícím popisu je uveden nejběžnější postup  - obecný pro všechny průvodce

 

Průvodce načtením výpisů z banky spustíte výběrem příkazu Banka | Import výpisů z ...

 

Připravte si k ruce smlouvu s bankou o elektronické výměně dat pro nastavení některých údajů v průvodci a postupujte dle jeho pokynů.

 

1. krok

Určíte soubor, který obsahuje výpisy. Tento soubor získáte exportem z aplikace Homebankingu:

 

  • soubor můžete "nalistovat" v systému - po klepnutí na tlačítko Procházet se zobrazí dialog pro zadání požadovaného souboru, poté klepnete na tlačítko Otevřít - do pole Soubor bude vložena celá cesta k souboru

     

    nebo

     

  • soubor můžete zadat ručně: zapíšete celou cestu k souboru. Přípona se řídí poskytovatelem Homebankingu.

2. krok

(na něj se dostanete po klepnutí na tlačítko Další)

Předpokladem pro správnou funkci načtení výpisů je přiřazení čísla bankovních účtů jednotlivým knihám agendy Banka. Ty můžete zkontrolovat a upravit v dialogu Možnosti Homebankingu, který zobrazíte klepnutím na tlačítko Možnosti...

Při prvním načtení výpisů se Vario zeptá na určení souvislosti Účet - Kniha výpisů.

 

Pokud chcete ještě nějaká nastavení Průvodce upravit, můžete se na předchozí kroky vrátit klepnutím na tlačítko Zpět. Klepnutím na tlačítko Storno bude Průvodce uzavřen a žádné výpisy nebudou importovány.

 

3. krok

Průvodce uzavřete:

Klepnutím na tlačítko Dokončit se spustí funkce pro import výpisů:

Systém naimportuje výpisy do jednotlivých knih (podle přiřazení čísel účtů v dialogu ) a poté je postupně zobrazí pro kontrolu položek, dohledání dokladů s chybným variabilním symbolem a pro následné provedení úhrad (to provedete standardním způsobem). 

 

V možnostech homebankingu lze  nastavit kriteria pro automatické doplnění předkontace plateb. V tabulce se vyplní jedna nebo více hodnot. Pokud se vyplněné hodnoty shodují s hodnotami v položce výpisu, doplní se zadaná předkontace a (nebo) středisko.

 

Kriteria jsou: variabilní symbol, číslo účtu, kód banky, konstantní symbol, částka a zpráva pro příjemce.

 

Předkontace a středisko se podle těchto kriterií doplní pouze u položek, ke kterým nebyl nalezen doklad (v tomto případě se doplňuje předkontace a středisko* z dokladu). Možnost nastavit předkontace se proto hodí zejména pro předkontaci pravidelných plateb bez dokladu: platby daní, bankovní poplatky, úroky a výběry z bankomatu.

*Středisko se doplní z nového údaje na dokladu - Středisko dokladu.