Pokračování nemoci

 

Pokračování nemoci

 

Zaměstnanec onemocněl 5. 4. 2008. Schopen práce byl 13. 4. 2008. Jelikož však zaměstnanci nebylo dobře, tak v pondělí 14. 4., kdy měl zaměstnanec nastoupit do práce (jeho pracovní týden byl od pondělí do pátku), šel opět k lékaři a ten mu vystavil další pracovní neschopnost s datem práce neschopen od 13. 4. 2008. Tato nemoc trvala až do května.

Zadání nemoci bude vypadat takto:

 

 Zadání nemoci

 

Zadání druhé nemoci bude vypadat takto:

 

 Zadání druhé nemoci

 

Jelikož nebyl proveden Výpočet mzdy, tak u druhé nemoci je stále v poli Práce neschopen od: nové datum začátku PN a v poli Nižší sazba celých 60 dnů. Po Výpočtu mzdy bude detail MS Nemoc u nové PN následující:

 

 Detail MS Nemoc u nové PN

 

Tím, že se změnil údaj v poli Práce neschopen od: je zajištěno, že se obě nemoci budou počítat "jako by se jednalo" o jednu nemoc. Správnost výpočtu si můžete ověřit na tiskovém formuláři DNP.

 

 

Pokračování nemoci s odpracováním části směny mezi 2 PN

 

Zaměstnanec onemocněl 7. 4. 2008. Schopen práce byl 21. 4. 2008. Dne 21. 4. 2008 zaměstnanec nastoupil do zaměstnání, odpracoval 2 hodiny a způsobil si pracovní úraz. PN byla vystavena od 21. 4. a bude pokračovat až do dalšího měsíce. Takto bude vypadat karta Měsíční složky po zadání obou MS s tím, že Pracovní úraz bude zaplacen do 30. 4. 2008:

 

 Karta Měsíční složky po zadání obou MS

 

V detailu MS Pracovní úraz bude v poli První den vyplněno 2 (což jsou odpracované 2 hod.):

 

 Detail MS Pracovní úraz

 

Proveďte Výpočet mzdy. Pozorně čtěte hlášku:

 

 Hláška: Kontrola pokračování nemoci

 

Zadejte novou MS Nemoc – neplacená na den 21. 4. 2008 (vyplnit všechna datumová pole):

 

 Zadání nové MS Nemoc

 

Pak znovu proveďte Výpočet mzdy. Ten již proběhne bez hlášky. V detailu MS Pracovní úraz se posune datum platnosti a likvidace na 22. 4. 2008, změní se pole Práce neschopen od: na datum začátku první nemoci:

 

 Výpočet mzdy bez hlášky

 

Protože i tento případ je posuzován jako pokračování nemoci (v poli pro „poznámku“ je uveden text Pokračování nemoci), ale z důvodu odpracování části směny v průběhu nemoci, (kdy za odpracovanou dobu náleží příjem) nemá zaměstnanec nárok na dávku za den 21. 4. 2008 vůbec a vyplácení dávek se posunuje o den později, takže 22. 4. je celkem osmým dnem nemoci (poznáte dle údaje v poli Nižší sazba, kde od 22. 4. 2008 zbývá ještě 53 dnů z původních 60-ti).

 

Správnost výpočtu si můžete ověřit na tiskovém formuláři DNP.