Zaúčtování dokladů do Peněžního deníku

 

Doklady, které evidujete v systému, nemusíte účtovat ručně, ale s využitím průvodce.

Výběrem příkazu Peněžní deník | Průvodce zaúčtováním zobrazíte Průvodce zaúčtováním dokladů.

V jednotlivých krocích průvodce vyberete, z jaké knihy a k jakému datu chcete doklady zaúčtovat, do jakého období atd. Systém poté zaúčtuje doklady - vystaví do deníku účetní zápisy a prvotní doklady nastaví jako zaúčtované.

V daňové evidenci se účtují pouze doklady z modulu Banka, Pokladna a Interní doklady. Při úhradě dokladu v těchto modulech je nutné vybrat konto v poli předkontace, na které se doklad v Peněžním deníku zaúčtuje.

Při 100% úhradě dokladu se částka při zaúčtování v Peněžním deníku rozdělí na základ daně a na částku DPH. Pokud se jedná jen o částečnou úhradu, je nutné tyto částky oddělit ručně, protože systém nepřepočítává, kolik z této úhrady činí základ daně a kolik částka DPH. 

1. krok

Ze seznamu vyberete jednu či více knih (deníků), ze kterých chcete doklady účtovat (pro kontrolu je u každé knihy uveden i počet nezaúčtovaných dokladů):

Klepnutím na knihu ji vyberete (opětovným klepnutím výběr zrušíte).

2. krok

(na něj se dostanete klepnutím na tlačítko Další)

Zadáte datum, ke kterému se mají doklady zaúčtovat (datum vzniku dokladů). K zaúčtování se pak budou brát doklady stejného a staršího data.

V poli se nabízí datum včerejší, aby nebyly zaúčtovány doklady, na kterých se ještě pracuje. Datum můžete samozřejmě upravit.

3. krok

(na něj se dostanete klepnutím na tlačítko Další)

Nastavíte, jakým způsobem chcete kontrolovat doklady při zpracovávání:

 

 • Zobrazovat každý zpracovávaný doklad při zpracování se zobrazí každý doklad (účetní zápis) pro zkontrolování či úpravu konta, střediska apod., po zavření tohoto dokladu (dialogu) bude systém pokračovat v zaúčtování dalších dokladů.

   

 • Zobrazovat doklad jen při nejasnostech nebo neznámé předkontaci při zpracování dokladu, který není předkontován, vám systém dá možnost jak pokračovat:

  Zobrazit doklad (účetní zápis) pro okamžitou kontrolu a úpravu zápisu: klepnete na tlačítko Ano, systém zobrazí dialog Deník, po provedení úprav dialog uzavřete klepnutím na tlačítko OK a systém bude pokračovat v účtování dalších dokladů

  Nezobrazovat doklad, pokračovat v účtování, úpravu můžete provést později: klepnete na tlačítko Ne

  Ukončit účtování dokladů: klepnete na tlačítko Storno systém nebude pokračovat v účtování dokladů (můžete je zaúčtovat později). Všechny dosud zpracovávané doklady však zaúčtovány budou .

   

 • Nezobrazovat, při nejasnostech přejít na další doklad = rychlé zaúčtování: při zpracování se doklady, které nejsou předkontovány, nebudou zobrazovat. Konta můžete doplnit do deníku ručně až po zaúčtování všech požadovaných dokladů (viz. Úprava účetního zápisu)

Zaškrtnutím pole Seskupovat položky dokladů můžete položky dokladu, které se účtují stejně seskupit na jeden řádek deníku. V opačném případě bude každá položka dokladu na zvláštním řádku deníku.

4. krok

(na něj se dostanete klepnutím na tlačítko Další)

Zaškrtnutím pole Po zaúčtování zobrazit jen nové doklady můžete po zaúčtování nechat zobrazit jen nově vytvořené účetní zápisy (bude použit filtr na záznamy) tak můžete jednoduše zkontrolovat nově zaúčtované doklady nebo k nim vytisknout předkontace (rozsah tisku podle filtru tabulky).

Pokud chcete provést nějaké změny, můžete se vrátit do předchozího kroku - klepnutím na tlačítko Zpět.

5. krok

Dialog uzavřete:

 

 • Klepnete na tlačítko Dokončit systém zaúčtuje doklady podle nastavených požadavků a zobrazí se dialog zobrazující průběh zaúčtování . Zpracovávané prvotní doklady se v systému označí jako zaúčtované a zabrání se tak jejich nechtěným úpravám.

   

 • Klepnete na tlačítko Storno -  celou akci stornujete (zaúčtování nebude provedeno).

Po zaúčtování můžete provést kontrolu, zda vše "sedí", zda jsou vyplněná konta, zda jsou všechna konta v rozvrhu, můžete překontrolovat součty dokladů apod. prostřednictvím funkce Kontrola zaúčtováno.