Obecné informace o agendě Personalistika

 

V agendě Personalistika se provádí zadání jednotlivých pracovníků a jejich pracovních poměrů.

Každý pracovník může mít více pracovních poměrů. V rámci pracovního poměru se stanovuje typ pracovního poměru, typ mzdy, pracovní úvazek (na základě pracovního rozvrhu) a další parametry.

Pracovníkům, kteří podepsali prohlášení, se zadávají jednotlivé slevy na dani.

Další součástí je nastavení výchozích mzdových složek, které slouží k přípravě měsíčního zpracování. Jako výchozí mzdové složky se nastavují složky trvalé povahy, které se každý měsíc ve zpracování mezd opakují (měsíční mzda, slevy na dani, spoření, srážky apod.).

Pro každý pracovní poměr se zadá způsob vyplácení výplaty, příp. srážek, spoření (hotově, na účet, poštou).

Jednotlivé agendy se skládají z Knih, základní kniha v Personalistice se jmenuje Personalistika, kde má uživatel obvykle zadané aktivní pracovníky (kterým trvá prac.poměr) a ty ukončené má ve zvláštní knize (název knihy je nutno rozlišit, např. Personalistika-UPP, Personalistika-DPP apod.). S aplikací filtru nebo všem zaměstnancům v agendě můžete rozesílat dopisy (pomocí funkce v menu Personalistika/Dopis pro Word). Více informací viz Hromadná korespondence WORD.

 

Co dál?

Založit nebo upravit kartu pracovníka

Zaevidovat k pracovníkovi nový poměr

Vytisknout údaje o pracovníkovi či pracovních poměrech

 

Doporučujeme! Vzhledem k častým změnám v legislativě, prosíme, sledujte na www stránkách rubriku Uživatelé/Aktualizace/Novinky, kde je úplná historie změn Altus Vario. Pokud nemáte přístup k internetu, objednejte si Vario CD obsahující aktuální software. Můžete ho použít pro nové instalace i aktualizace. Předpokladem pro aktualizaci je úhrada poplatku Maintenance na aktuální rok.