Upomínky

 

Během své práce s agendou můžete vystavit a vytisknout upomínky za neuhrazení faktur v termínu.

Tato funkce slouží pro vystavení upomínek k neuhrazeným fakturám.

Faktury, ke kterým chcete vystavit upomínky si můžete předtím vyfiltrovat – doporučujeme.

Jak vystavíte upomínku?

1.Vyberete příkaz Vydané doklady | Vystavení upomínek

Zobrazí se průvodce, který vám pomůže upomínky vystavit.

V prvním kroku specifikujete seznam neuhrazených faktur:

  • Všechny neuhrazené faktury – X dní po splatnosti (určete počet dní.

  • Neuhrazené faktury, které jsou vyfiltrované v tabulce

  • Pouze neuhrazené faktury od jedné firmy – vyberete firmu ze seznamu

Přejdete na další krok

2. Ze seznamu vyberete jednu nebo více faktur, ke kterým chcete vystavit upomínku:

  • Jednotlivé faktury můžete vybrat klepnutím

nebo

  • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechny záznamy

Přejdete na další krok

3. V tomto kroku specifikujete, jaké číslo upomínky se má vytisknout, jaký text bude v záhlaví a jaký text bude provázet upomínku

Přejdete na další krok

4. Dialog uzavřete:

  • Nastavte volbu Vystavit upomínky, pokud chcete vytisknout upomínky podle nastavení.

  • Nastavte volbu Zobrazit upomínky v náhledu před tiskem, pokud chcete před tiskem upomínky prohlédnout, případně nastavit jinou tiskárnu než výchozí.

  • Poslední volba pouze zavře průvodce, žádné upomínky vystaveny nebudou.

Klepnutím na tlačítko Ok bude provedena nastavená volba.

nebo

Klepnutím na tlačítko Storno akci ukončíte (upomínky také nebudou vystaveny)

Můžete mít v systému zavedeno více rtiskových výstupů pro upomínky (s logem, s různými formáty...). Důležité je, aby název tiskového formuláře začínal na text Upomínka, pak se nabízí zde v seznamu pro výběr  tiskového výstupu.

Během své práce s agendou můžete vystavit a vytisknout upomínky za neuhrazení faktur v termínu.

Upomínky můžete vytisknout později prostřednictvím tiskového formuláře Upomínky. Seznam upomínek vystavených k vybrané faktuře můžete zobrazit prostřednictvím dialogu Související doklady - Upomínky.

Poznámka: Upomínku můžete k dokladu vytisknout aniž by byla vystavena prostřednictvím tiskového formuláře Upomínky. Tyto vytištěné upomínky se však nikde neevidují (nepočítají se, nezobrazují se v dialogu Související doklady).

Také je pro přehled možné zobrazit sestavu Penále za neuhrazené doklady, kde je ke každé neuhrazené faktuře vypočteno teoretické penále po splatnosti.