Vytvoření objednávky

 

1. Vytvoříte nový záznam.

Systém zobrazí dialogové okno Doklad.

Poznámka: Všimněte si, že dialogové okno Doklad je stejné ve všech modulech systému Altus Vario (Přijaté či Vydané doklady, Skladové doklady, Objednávky, Zakázky ...). Liší se pouze přístupností některých polí podle kontextu.

Systém (v závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu) doplní pole: typ dokladu (objednávka), číslo dokladu (podle číselné řady) a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.

Obecné informace o vyplnění základních údajů dokladu naleznete v kapitole  Dialog Doklad.

 

2. Vyplníte pole na kartě Obecné. Nezapomeňte na následující:

Datum: datum vystavení dokladu.

Dodavatel: vyplňte Firmu, které zašlete objednávku.

Cizí měna: ze seznamu vyberete symbol měny, pokud v této obchodujete.

 

3. Stiskem kláves Ctrl + Tab přejdete na kartu Položky dokladu.

Do Podformuláře Položky dokladu se zapisují produkty, které objednáváte.

Vyplníte všechny položky s údaji, které potřebujete evidovat.

V praxi zpravidla na objednávku neuvádíte cenu produktů (vzhledem k možným úpravám cen dodavatele) a volíte zobrazení položek Bez cen.

Pole Stav informuje o stavu položky: Objednáno, Dodáno nebo OK. Hodnotu doplňuje systém. Podle hodnoty stavu položky jsou povoleny další operace s položkou (viz. dále):

Objednáno:

Výběrem příkazu Objednat z místní nabídky pro Podformulář můžete nastavit či zrušit objednání produktu na sklad. Systém sám nastaví stav položky automaticky při výběru konkrétního produktu a skladu. Množství objednaného produktu se promítne na stavu vybraného skladu do množství: objednáno (dialog Stav skladu můžete zobrazit z dialogu Skladová karta nebo Produkt a sklad).

Klepnutím na tlačítko Objednat můžete nastavit objednání pro všechny položky Podformuláře (jen pro ty, které mají vyplněné pole Produkt a Sklad).

K objednávce můžete v modulu Přijaté doklady vystavit přijatou fakturu nebo v modulu Sklad příjemku na sklad . Pokud je stav položky Objednáno, pak se automaticky při příjmu na sklad (bez ohledu na použitou funkci vytvoření příjemky) kontroluje stav produktu na konkrétním skladu v objednávkách a odepisuje se (i částečně) přijaté množství.

Dodáno:

Produkt je již zařazen na příjemce (byla vystavena příjemka k objednávce). Tato situace nastává vždy, když byla vystavena příjemka podle objednávky - přestože položka pak byla následně vymazána; pokud objednání trvá, je potřeba stav položky upravit přímo na objednávce. 

Produkt na příjemce můžete zaskladnit. K příjemce můžete vystavit fakturu v modulu Přijaté doklady.

OK:

Je vystavena faktura k objednávce produkt je na faktuře.

Fakturu si můžete prohlédnout prostřednictvím dialogu Související doklady.

Na kartě Součet je zobrazen součtový řádek dokladu, můžete doplnit další údaje k dokladu (Poznámka dokladu ve spodní části dialogu, zákaznické údaje a Komentář dokladu).

 

4. Klepnutím na tlačítko OK dialog Doklad uzavřete.

Novou objednávku můžete také vytvořit například:

pomocí funkce Průvodce vystavením objednávek (můžete objednat "chybějící" zboží ze zakázek či skladu)

nebo

pomocí funkce Vytvořit kopii zakázky, pokud například chcete ihned objednat požadované zboží ze zakázky.