Dialog Produkt a Sklad

 

Při vyplňování položek dokladu můžete jednotlivé produkty vybírat přímo ze skladu podle jejich skutečného množství na skladu, cenu za produkt můžete stanovit určitou kalkulací, zajištěním potřebného rabatu, popřípadě můžete nechat produkt rozepsat podle materiálu. Tyto funkce jsou dostupné v dialogu Produkt a sklad.

 

Načtení ceny produktu z dokladu

V dialogu Produkt a sklad u pole ceny je nové tlačítko pro nalistování použité ceny. Klepnutím na tlačítko se otevře seznam dokladů a jednotkových cen, které byly použity pro daný produkt. V případě prodeje se zobrazí ceny pro konkrétní firmu z nabídek, zakázek, faktur, zálohových faktur a pokladních příjmových dokladů. U nákupu se zobrazí ceny z přijatých faktur, přijatých záloh a pokladních výdajových dokladů bez ohledu na firmu.

Díky tomu lze při prodeji vybrat cenu z předchozího prodeje nebo z nabídky. Při nákupu lze použít seznam pro kontrolu nákupní ceny.


 

Dialog zobrazíte výběrem příkazu Produkt a sklad z místní nabídky pro Podformulář Položky dokladu.

Po nastavení požadovaných hodnot v dialogu:

 

  • Klepnutím na tlačítko Storno dialog uzavřete, provedené změny nebudou akceptovány.

     

  • Klepnutím na tlačítko Použít uložíte požadované změny aktuálního záznamu v Podformuláři Položky dokladu.

     

  • Klepnutím na tlačítko OK dialog uzavřete a provedená nastavení vložíte do aktuálního záznamu Podformuláře.

     

  • Klepnutím na tlačítko OK + nový můžete vkládat do Podformuláře produkty, aniž byste museli dialog uzavřít, systém vloží provedená nastavení do aktuálního záznamu Podformuláře a připraví se na vložení dalších údajů do nového záznamu Podformuláře.