Ceníky a Slevy

 

Ceníky

Výběrem příkazu Ceníky a slevy z nabídky Katalog či Sklad zobrazíte dialog Ceníky.

Dialog slouží pro evidenci libovolného množství nákupních a prodejních ceníků a definici slev.

V každém ceníku můžete definovat ceny jednotlivých produktů z katalogů. U každého ceníku můžete navíc určit, v jaké měně jsou ceny uváděny.

Ceny produktů z ceníků jsou načítány při vkládání produktů do dokladů - částka v cizí měně se přepočítá podle kursu. Při prodeji či nákupu produktu můžete určit, podle jakého ceníku se mají ceny nastavit.

Ceny v cenících můžete průběžně aktualizovat. V dialogu můžete ceníky přidávat, odstraňovat či přejmenovat. Při aktualizaci cen v dokladu se aktualizují pouze ceny, které jsou zadané v ceníku.

Lze také zjistit rabat ceníku: na kartě Rabaty si můžete porovnat ceny v ceníku oproti cenám jiného ceníku či cenám skladu – to můžete využít zejména při tvorbě prodejního ceníku – zjistíte tak, zda na některém zboží neproděláváte.

 

Ceny s DPH

Ve vlastnostech ceníku lze zvolit, zda jde o cenu bez nebo s DPH. Díky tomu lze definovat ceníky pro koncové zákazníky včetně DPH (například ceny 199,90).

Při vložení produktu na doklad, kde je zvolen ceník s DPH, se vloží cena s DPH a cena bez DPH se dopočítá (metodou "shora"). Pokud je zadána sleva nebo množství, vždy se nejprve spočítá celková cena s DPH a teprve z této částky ceny bez DPH a za jednotku.

V modulu Prodejna je v této souvislosti zrušena volba ceník včetně DPH. Prodejna bude akceptovat nastavení ceníku stejně jako ostatní moduly Varia.

 

Alternativní jednotky

Kromě alternativního popisu produktu lze pomocí ceníku nadefinovat i označení jednotek. Díky tomu je možné například použít ceník s popisem a jednotkami v cizím jazyce.

 

Zaokrouhlení při výpočtu ceníku

V dialogovém okně Ceník na kartě Kalkulace cen lze zadat zaokrouhlení vypočtené ceníkové ceny (například na celé koruny).

 

Slevy

Nový typ slevy, pevná cena, slouží k zadání pevné prodejní ceny. Díky tomu lze používat akční ceny produktů formou slev.

 

Nulová cena produktu v ceníku

Pokud není produkt nalezen v ceníku, který je vybrán, hledá se cena v dalších cenících. Pokud je v ceníku uveden produkt s nulovou cenou, cena položky se také aktualizuje.