Příjem a výdej materiálu

 

Funkci pro příjem a výdej materiálu naleznete v menu Skladové doklady:

 

 • Skladové doklady | Příjemka k
  1. Faktuře přijaté
  2. Pokladnímu dokladu
  3. Objednávce

   Podle výdejky

 • Skladové doklady | Výdejka k
  1. Faktuře vydané
  2. Pokladnímu dokladu
  3. Zakázce

   Podle příjemky

 

 • Skladové doklady | Výdejka materiálu
  • K zakázce
  • K faktuře
  • K pokladnímu dokladu (ze seznamu se vybere příjmový pokladní doklad místo vydané faktury)

    K dokladu

 

 • Skladové doklady | Převodka materiálu
  • K zakázce
  • K faktuře

  • K dokladu

 

 • Skladové doklady | Příjemka materiálu
  • K zakázce
  • K faktuře
  • K výdejce

    K dokladu

Po spuštění funkce se zobrazí dialog pro výběr dokladů. Po označení dokladu, pokud obsahuje položky produktu s materiálem, se vystaví skladový doklad, kde je produkt rozložen na materiál, který uživatel zadal do produktu na kartu Ostatní ve výběrovém menu Zobrazit materiál.