Výdej ze skladu

Výdej produktů ze skladu

Jakýkoli výdej ze skladu je možný pouze prostřednictvím výdejky. Výdejka je současně účetní doklad, kterým se výdej ze skladu účtuje z finančního hlediska - doklad o snížení hodnoty skladu o množství a cenu. I v případě, že výdej ze skladu provedeme prostřednictvím vydaného dokladu nebo pokladního dokladu, vystaví VARIO výdejku k tomuto dokladu.

Poznámka: ze skladu můžete zboží vydat také prostřednictvím vratky příjemky či převodky, to jsou však speciální případy, popsané dále.

Výdejku je možné vystavit prostřednictvím vydaného dokladu - vyskladněním jeho položek v modulu Vydané doklady nebo prostřednictvím příjmového pokladního dokladu zaskladněním položek v modulu Pokladna - v těchto případech vystavuje systém výdejku sám - podle použité funkce.

Výdejku můžete vystavit přímo v modulu Sklad - buď ručně na základě požadavku odběratele nebo s využitím funkce pro Vystavení Výdejky k dokladům systému.