Dialog Majetek - karta Úpravy ceny

Popis úpravy popis úpravy ceny.

Částka - úpravy ceny.

Datum - datum úpravy ceny.

Předkontace účetní předpis pro účtování úpravy ceny.

Doklad - číslo dokladu účtujícího úpravu ceny.

Nová karta Úpravy ceny umožňuje snížit nebo navýšit cenu majetku. Částky se zadávají do tabulky obdobně jako u technického zhodnocení. Snížení ceny se zadává zápornou částkou. Z majetku se zrychleným způsobem odepisování je potřeba zadat částku mimořádného odpisu. Navýšení ceny se zadá kladně. Narozdíl od navýšení prostřednictvím technického zhodnocení se nezmění sazba na sazbu zvýšené vstupní ceny (bez ohledu na částku).

Klepnutím na tlačítko Zaúčtovat změnu ceny můžete úpravu ceny zařadit do účetní evidence, vystavit pro aktuální záznam podformuláře interní doklad, potvrzením akce bude interní doklad pro vybranou úpravu ceny vystaven a číslo dokladu bude vloženo do pole Doklad.

Upozornění: Částkou snížení se rozumí částka mimořádného odpisu, kterou je třeba si před zadáním dopočítat ručně.