Doporučení pro práci s agendou Příkazy

 

Pro každý bankovní účet vaší firmy založte jednu knihu  pro vedení příkazů.

 

Založení nové knihy:

 

1. Nastavíte číselnou řadu

Nezapomínejte na to, že čísla dokladů musí být v rámci celého systému jedinečná. Pro výpisy a příkazy můžete použít např. i zkratku bankovního spojení (BV_IPB980001...).

2. Pro knihy příkazů nastavíte výchozí bankovní spojení pro jakou banku budete příkazy vystavovat