Doporučení pro práci s agendou Skladové doklady

 

Záleží na vašich zvyklostech, jaké si zvolíte uspořádání dokladů v agendě. Zda vytvoříte :

1. Zvláštní knihy pro

Příjemky a Výdejky (možnost dvou číselných řad)

Převodky

Vratky (možnost dvou číselných řad)

Nebo

2. Zvláštní knihy pro

Příjemky a vratky příjemek (možnost dvou číselných řad)

Výdejky a vratky výdejek (možnost dvou číselných řad)

Převodky

Nebo

3. Jedinou knihu pro všechny doklady.

Toto rozdělení si předem dobře rozmyslete a nezapomeňte také na rozmyšlení číselných řad skladových dokladů - čísla dokladů musí být v rámci celého systému jedinečná.

Pomocí jednoho skladového dokladu můžete zároveň provádět pohyby na různých skladech (u každé položky můžete určit jiný sklad). Je možné definovat pro každý sklad vlastní knihu skladových dokladů. Toto řešení nedoporučujeme, protože snadno uděláte chybu při vystavování dokladu. Pokud potřebujete při analýze skladových dokladů rozlišit sklad, lze to udělat snadněji použitím filtrů v sestavách.