Předkontace knih

 

Možnosti předkontací

Při automatickém zaúčtování dokladů (použitím funkce Průvodce zaúčtováním dokladů) systém účtuje jednotlivé položky dokladů na konta podle určených předkontací.

Předkontace pro doklady můžete nastavit v jednotlivých knihách dokladů nebo centrálně v modulu Účetnictví - v dialogu Možnosti předkontacíPředkontace zálohových faktur je nutné provádět vždy!

Pokud tedy pečlivě nadefinujete předkontace a vysvětlíte uživatelům systému jak mají doklady předkontovávat, ušetříte si spoustu práce se zaúčtováním takových dokladů - systém zaúčtuje doklady za vás, vy můžete jen kontrolovat.

Tip: Jak vytvářet zálohové faktury s více řádky různých předkontací?

 

Omezení předkontace dle typu dokladu

Pro správné zaúčtování a automatické párování sald dokladů je zapotřebí pečlivé nastavení kont knih. Všechna tato nastavení a mnoho dalších můžete provádět prostřednictvím dialogu Možnosti předkontací. Do vydání 20070523 se pro všechny doklady navrhovala všechna konta. Po rozkliknutí předkontace v prvotních dokladech se navrhují pouze konta, která mají pro daný typ dokladu smysl. Výběr je tak přehlednější a omezí se možnost vzniku uživatelských chyb. Pro typ dokladu Interní doklad není výběr kont omezen. Dialog zobrazíte výběrem příkazu Předkontace v nabídce agendy (třetí menu). Dialog je rozdělen do několika karet:

 

Knihy dokladů

Slouží pro definování předkontací pro jednotlivé knihy:

Jak nastavit předkontace pro jednotlivé knihy?

 • Ze seznamu Kniha vyberete požadovanou knihu
  V podformuláři se zobrazí definované předkontace ke knize.
 • V podformuláři založíte nový záznam
 • Zadáte: Název předkontace, konto Má dáti, Konto Dal a typ dokladu, na který je tato předkontace omezena (pokud typ dokladu není uveden, bude se nabízet tato předkontace pro jakýkoliv typ dokladu) – pokud již tuto předkontaci používáte v jiné knize, můžete ji sem zkopírovat pomocí schránky.d. Záznam uložíte (např. přechodem na jiný záznam)

 

Zdanitelná plnění

Slouží pro definování kont pro zdanitelná plnění:

Jak?

 • Ze seznamu Plnění vyberete požadované plnění.
  V podformuláři se zobrazí definované předkontace.
 • V podformuláři založíte nový záznam (viz. založení nového záznamu)
 • Zadáte: Název předkontace (můžete ho vybrat ze seznamu) a konta: Snížená, Základní.
 • Záznam uložíte (např. přechodem na jiný záznam)

 

Produkty

Slouží pro definování předkontací pro jednotlivé produkty (tyto předkontace můžete nastavit i v dialogu Produkt):

Jak nastavit předkontace?

 • Ze seznamu Kniha vyberete požadovaný katalog.
  V podformuláři se zobrazí produkty zařazené do vybraného katalogu.
 • Pro vybraný produkt můžete zadat: Název předkontace nebo číslo konta pro nákup produktu, Název předkontace nebo číslo konta pro prodej produktu a předkontaci pro materiál.
 • Záznam uložíte (např. přechodem na jiný záznam)

 

Firmy

Slouží pro definování předkontací pro jednotlivé firmy (tyto předkontace můžete nastavit i v dialogu Firma).

Poznámka: v Altus Vario jsou konta vícemístná: "SSS AAAXXXXX" (S-syntetická část, A - analytická část, X - další rozlišení analytiky), pokud chcete sledovat obraty jednotlivých firem a konta vám nepostačují, můžete získávat potřebné informace o obratech filtrováním v účetním deníku podle názvu firmy.

Jak nastavit předkontace?

 • Ze seznamu Kniha vyberete požadovaný adresář.
  V podformuláři se zobrazí firmy zařazené do vybraného adresáře.
 • Pro vybranou firmu můžete zadat: Číslo konta pro nákup, Číslo konta pro prodej.
 • Záznam uložíte (např. přechodem na jiný záznam)

 

Možnosti knih

Na této kartě můžete zadat konta pro účtování jednotlivých knih (nastavení můžete provést i v dialogu Možnosti knihy):

Jak?

 • V podformuláři se zobrazují všechny knihy systému.
 • Pro vybranou knihu můžete zadat: Konto, na které se bude kniha účtovat a také můžete nastavit, zda se bude účtovat či nikoliv (zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí možnosti Účtovat).
 • Pokud správně nastavíte konta jednotlivých knih, budou se při účtování sami párovat salda dokladů.
 • Pokud vedete více skladů, bank a pokladen, každý by měl mít své konto pro účtování.

Doklady záloh se neúčtují! Pokud vedete pro zálohy vlastní knihy (Vydané či přijaté zálohové faktury) a nastavíte: Účtovat Ano, tato volba bude ignorována.

Účtování skladových dokladů zrušíte v případě, že provádíte roční inventuru (metoda účtování B)

 

Střediska

Slouží pro definování středisek:

 • V podformuláři založíte nový záznam (viz. založení nového záznamu)
 • Zadáte: Název nebo kód střediska a případně poznámku
 • Záznam uložíte (např. přechodem na jiný záznam)

Záleží na vašem uvážení a také potřebách, jak střediska označíte.

Pokud budete chtít získávat výsledky pouze za jednotlivá střediska - vystačíte s jejich názvy.

Pokud ale budete chtít i výsledky skupinové (pro více středisek dohromady), doporučujeme použít hierarchie:

Např:

 

Číselné kódy (pro jemnější rozdělení) nebo

Názvy (pro hrubší rozdělení)

01

Praha

Praha

0101

Praha - západ

Praha - západ

010101

Praha - západ - technici

Praha - východ

010102….

Praha - západ - prodejci

0102

Praha - východ

Kladno

010201….

Praha - východ - technici

Kladno - Kročehlavy

02

Kladno

Kladno - Rozdělov

0201….

Kladno - Kročehlavy

 

0202….

Kladno - Rozdělov

 

pak můžete zjistit výsledky pro celou Prahu, pro Prahu západ …

 

Definici středisek je vhodné příliš neměnit. Zejména přepis nebo vymazání střediska, na které je již účtováno, je nevhodné. V takovém případě již údaje za původní středisko nepůjdou vytisknout, i když na dokladech na něj bude účtováno. Výběr k tisku se provádí výhradně podle číselníku, kde údaj již nebude uvedený.