Hromadné zadávání dokladů

 

V menu Účetnictví - Hromadné zadávaní dokladů můžete vytvořit rychlým způsobem doklady do prvotní evidence do modulu:

  • Pokladna
  • Přijaté a Vydané doklady
  • Interní doklady

Vyberete název agendy, knihy, kam se budou doklady vystavovat a název dokladu (např. faktura), který bude vystaven do účetní evidence.

Dále vyplníte údaje na dokladu:

  • datum
  • variabilní symbol
  • popis účetního případu
  • částku

Stiskem tlačítka OK+Další se tento záznam uloží  a bude vytvořen nový záznam do prvotní evidence. Záznamy je možné přes menu Účetnictví - Zaúčtování dokladů zaúčtovat.

Doklady je možné zadávat i do jiných let než je aktuální rok. Rok se určí podle údaje v poli Datum dokladu.