Počáteční stav Adresáře

 

Záznamy do adresáře můžete pořídit ručně nebo s využitím funkce Soubor | Import dat.

Vždy je důležité, abyste věděli, jaké údaje lze do systému Vario pořídit. Zadejte si do Adresáře některé firmy ručně, aby bylo jasné, která pole využijete - do kterých polí z vašeho stávajícího systému budete data importovat.

 

Data můžete připravit do tabulky XLS, mdb (import lze provést z csv, txt, mdb, dbf).

Základními informace, které by soubor měl obsahovat jsou:

Firma (označení)

Název firmy (obchodní název)

Ulice, PSČ, Město (fakturační adresa)

IČO, DIČ, adresa sídla, adresa provozovny, pokud se liší

Další údaje již podle potřeby adresáře:

kontaktní osoba (Vario rozděluje jméno i příjmení)

 

Popis struktury dat je na instalačním CD ve složce Servis - Převod dat.

 

Rozhodně proveďte před importem kontrolu duplicit a nepoužívaných firem.

Pokud sami import nezvládnete nebo váháte, rozhodně se spojte s konzultantem, který Vám poradí, případně import provede.

 

Další možnosti importu počátečního stavu:

- katalog a ceníky

- příjemka s inventurou

- neuhrazené doklady (saldo přijatých a vydaných dokladů) - pro účetnictví je důležité zejména tento soubor dat (= zůstatek na účtech 321 100 a 311 100), proto je možné ho použít pro nastavení v účetním deníku

- počáteční stav kont v účetnictví