Uhrazení dokladu vystavením bankovního příkazu

 

Na neuhrazenou částku faktury můžete vystavit do agendy Příkazy modulu Banka příkaz k inkasu nebo příkaz k úhradě.

Jak vystavíte bankovní příkaz?

1. Z menu Přijaté doklady vyberete příkaz Uhradit | Vystavit příkaz k inkasu (resp. příkaz k úhradě)

Systém zobrazí seznam všech neuhrazených dokladů.

2. Ze seznamu vyberete jeden nebo více dokladů, které chcete uhradit a dialog uzavřete.

Pokud potvrdíte výběr, systém provede následující:

 

  • Pokud máte v agendě Příkazy více knih, nabídne vám jejich seznam pro výběr knihy, do které bude příkaz vystaven, knihu vyberete a klepnete na tlačítko OK.

     

  • Pokud v agendě Příkazy nemáte vytvořenou žádnou knihu, nabídne vám její vytvoření - klepnutím na Ano, zadáním názvu knihy a potvrzením dialogu bude kniha příkazů vytvořena.

Dále pak:

1. Vystaví nový doklad do knihy bankovních příkazů.

2. Vyplní položky dokladu:

Do Podformuláře Položky dokladu vloží pro každý doklad jeden záznam ve tvaru: variabilní symbol dokladu, částka k úhradě a bankovní spojení na firmu.

3. Zobrazí vystavený bankovní příkaz pro doplnění některých údajů a provedení úhrady.

Bankovní příkaz můžete vytisknout z modulu Banka. . Příkazy vystavené k faktuře či dobropisu jsou zobrazeny v dialogu Související doklady - souvislost Příkazy.