Dialog Majetek - karta Technické zhodnocení

 

Popis zhodnocení popis technického zhodnocení.

Částka vstupní cena technického zhodnocení.

Datum - datum zařazení technického zhodnocení.

Předkontace účetní předpis pro účtování technického zhodnocení

Doklad - číslo dokladu účtujícího zhodnocení.

Pokud provedete změny v podformuláři, systém vám před vykonáním dalších akcí (jako např. uzavření dialogu, zaúčtování zhodnocení apod.) nabídne automatické přepočítání Účetních a Daňových odpisů.

Klepnutím na tlačítko Zaúčtovat zhodnocení můžete toto technické zhodnocení zařadit do účetní evidence a vystavit pro aktuální záznam podformuláře interní doklad, potvrzením akce bude interní doklad pro vybrané technické zhodnocení vystaven a číslo dokladu bude vloženo do pole Doklad.

Technické zhodnocení se promítne v účetním odpisovém plánu až měsíc následující po měsíci, ve kterém bylo TZ (podle stejné zásady se první účetní odpis provádí v měsíci následujícím po zařazení).

 

Technické zhodnocení odepsaného majetku

Výpočet odpisového plánu: při aktivaci technického zhodnocení již odepsaného majetku, který má stanovené rovnoměrné odpisy, se odpisy počítají se zvýšené vstupní ceny majetku.

Výpočet u zrychlených odpisů: odpisový plán se vypočítá jen z nové zůstatkové ceny.