Obecné informace o nastavení a používání Daňové evidence

 

Slouží k evidenci účetních zápisů. Tabulku agendy představuje Peněžní deník. V tabulce existují jednotlivé účetní zápisy nezávisle na prvotních dokladech (ty mohou být již v archivu nebo odstraněné); zápis i prvotní doklad mohou mít stejné číslo.