Jak vyřadit majetek z evidence

 

Vyřazení majetku

(Netýká se Majetku druhu Spotřeba.)

Vyřazením majetku se rozumí vystavení dokladu o vyřazení v knize dokladů pro vstup do Účetnictví.

Tento doklad můžete vystavit:

 

  • v modulu Účetnictví v agendě Interní doklady a tento doklad pak k majetku přiřadit v poli Doklad (ručním zadáním čísla dokladu nebo jeho vyhledáním prostřednictvím funkce hledat doklad)

    nebo

     

  • přímo v modulu Evidence majetku následujícím způsobem:

    1. Zobrazíte požadovanou majetkovou kartu pro úpravy

    2. Na kartě Obecné klepnete ve skupině Vyřazeno na tlačítko Vyřadit

Systém vás vyzve k potvrzení této akce: klepnutím na tlačítko Ne bude akce stornována, klepnutím na tlačítko Ano systém:

Vystaví interní doklad do knihy interních dokladů (pokud žádnou knihu vytvořenou nemáte, nabídne vám její vytvoření, pokud jich máte více, nabídne vám její výběr). Do dokladu se přenese do první položky vstupní cena a do druhé položky dokladu zůstatková cena vyřazovaného majetku.

Doplní datum vystavení dokladu do pole Datum

Do pole Doklad vloží číslo vytvořeného interního dokladu a zaškrtne pole Vyřazeno