Zadávání dlouhodobých odměn

 

Návod pro nové uživatele

 

Pokud před zpracováním mezd byly vyplaceny dlouhodobé odměny a ovlivňují ještě výši průměrů pro PPÚ v následujících čtvrtletích, (na která se budou počítat průměry v novém systému), je třeba výši odměn do systému zadat.

K tomu se použije typ složky Prémie minulých let, který vám na vyžádání zašleme. Kontaktujte nás pomocí Helpdesku.

 

Typ mzdové složky importujte takto:


1. Přílohu e-mailu uložte a rozbalte do libovolné složky.


2. Spusťte Vario. V modulu Mzdy vyberte agendu Mzdy.


3. Otevřete dialog Mzdové složky. Tlačítkem Načíst vyberte vámi uložený typ složky a 2x na něj klepněte. Import se provede.

 

4. V dialogu Mzdové složky klepněte na tlačítko Nová. Do pole Mzdová složka napište Prémie minulých let. Do pole Typ složky vyberte se stejným názvem ten importovaný. Ukončete potvrzením Použít a OK.

 

Mzdová složka je nastavena pro roční odměny, tj. vstupuje do 4 následujících čtvrtletí po vyplacení. Pokud budou mít odměny vyplacené ve vaší firmě stejný charakter, zadávejte údaje o odměnách do stejného období, ve kterém byly vyplacené v předchozím systému právě na nově vytvořenou MS Prémie minulých let.

Jestliže byly vyplaceny odměny např. jen pololetní, je možné v detailu složky upravit pole PV, kam vyberete údaj 2 čtvrtletí.
Byly vyplaceny odměny, zahrnující kombinaci obou druhů dlouhodobých odměn? Kontaktujte prosím konzultanta modulu Mzdy pomocí Helpdesku.

Výši odměn je nutno zadat před uzávěrkou posledního měsíce čtvrtletí (březen, červen, září, prosinec), které bylo již celé zpracované v systému Altus Vario. Např. první zpracování mezd v lednu 2008, roční odměny v listopadu, které je nutno do systému zadat před použitím funkce Uzávěrka v období 3 roku 2008.

 

Zadání částek dlouhodobých odměn:

  • Vyberte období a rok, ve kterém chcete odměny zadat.
  • V agendě Mzdy použijte dialog Hromadné zadávání | Paušální částka.
  • Vyplňte údaje o Výchozích hodnotách, tj. Mzdová složka – Prémie minulých let a buď jednotlivě vybírejte pracovní poměry, ve kterých byla odměna vyplacena, a doplňte pole Částka nebo použijte tlačítko Výběr poměrů, kde hromadně nejdříve vyberete pracovní poměry (označíte kliknutím) a po skončení výběru dáte OK. Tím se do tabulky níže vytvoří v řádcích u vybraných poměrů požadovaná MS s částkou nula.
  • Za použití filtru vyberte pouze tu jednu MS. Můžete zaměstnance seřadit, např. dle abecedy a do pole Částka vyplníte výši odměny. Po doplnění zavřete dialog tlačítkem OK. V tabulce agendy lze provést kontrolní součet (přes pravé tlačítko myši). Mzdy se nepočítají.

Uzávěrku spusťte až v požadovaném měsíci. V našem případě se jedná o březen 2008. Průměry pro PPÚ se spočítají korektně.


PPÚ = pracovněprávní účely

MS = mzdová složka