Penále

 

V modulu Vydané doklady je funkce pro dodatečné vystavení penalizačních faktur. Spouští se příkazem menu Vydané doklady/Vystavení penalizačních faktur. Zobrazí seznam faktur uhrazených po splatnosti z aktuální knihy. V seznamu se vyberou faktury, ke kterým se má vystavit penále.

Faktury, ke kterým již bylo penále vystaveno, se v seznamu zobrazují stále.