Jak vystavit pokladní doklad na základě vystavených dokladů

Modul Pokladna umožňuje vystavovat pokladní doklady na základě připravených příjemek, výdejek a vystavených zakázek nebo objednávek. Zboží můžete pak zaskladnit či vyskladnit přímo z pokladního dokladu.

Jak vystavit Příjmový pokladní doklad k výdejkám či zakázkám?

(Podobným způsobem můžete vystavit Výdajový pokladní doklad k příjemkám či objednávkám.)

1. Z nabídky vyberete příkaz Pokladna | Vystavit pokladní doklad k | výdejkám (popř. zakázkám)

Systém zobrazí dialogové okno se seznamem vystavených dokladů:

 

  • Seznam všech výdejek, které nebyly fakturovány ani k nim nebyl vystaven pokladní doklad

    nebo

     

  • Seznam všech zakázek, u kterých je Stav jedné nebo více položek: Fakturovat

2. Ze seznamu vyberete jeden nebo více dokladů, které chcete fakturovat a dialog uzavřete.

 

Pokud potvrdíte výběr, systém provede následující:

1. Vystaví nový doklad Pokladní příjmový doklad do aktuální knihy

2. Vyplní obchodní údaje firmy (Název, Adresa firmy, IČO atd.)

Poznámka: pokud jste vybrali pouze jeden doklad, vyplní se obchodní údaje na pokladní doklad podle vybraného dokladu; pokud jste vybrali více dokladů, pak se obchodní údaje nastaví podle dokladu, který byl uveden jako poslední v seznamu vybraných dokladů.

3. Vyplní další údaje:

Výdejky:

Do Podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky všech vybraných dokladů (Stav jednotlivých položek se nastaví podle souvisejících výdejek: Vyskladněno: OK či Nevyskladněno: Vydává se)

Zakázky:

a. Do Podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybraných zakázek, které mají v poli Stav uvedeno: Fakturovat, na pokladním dokladu se tato hodnota změní na: Vydává se (pokud je určen konkrétní produkt a sklad).

b. Do pole Objednávky uvede čísla objednávek z vybraných zakázek.

c. Do pole Zakázka položky dokladu zapíše číslo příslušné zakázky.

4. Zobrazí vystavený pokladní doklad pro doplnění některých údajů (viz. Vystavení nového dokladu) a případné vyskladnění produktů ze skladu.

Seznam výdejek (resp. zakázek), které souvisejí s vybraným podkladním dokladem můžete zobrazit v dialogu Související doklady - souvislost Sklad (resp. Zakázky).

 

V souvislosti se změnami v DPH doporučujeme pravidelné sledování článků v sekci Altus Vario – Novinky (odkaz míří do sítě Internet).

 

Související dokumenty