Informace o firmě

 

V modulu Zakázky máte přímo možnost získat informace o aktivitách vybrané firmy - jaké mají závazky, pohledávky, jaké jim byly vystaveny nabídky ...

Výběrem příkazu Informace o firmě z menu agendy (třetí menu) zobrazíte dialog Informace o firmě, kde jsou na jednotlivých kartách zobrazovány doklady vybrané firmy a položky těchto dokladů (Zakázky, Objednávky a Nabídky) nebo doklady a finanční bilance (Pohledávky a Závazky).

Popis dialogu

Firmu, jejíž doklady chcete zobrazit můžete:

 

 • Vybrat ze seznamu (v seznamu Firma se zobrazují identifikátory firem, které mají zaškrtnuto pole Nabízet v dokladech)

  Nebo

   

 • Vyhledat v systému - klepnutím na tlačítko Hledat zobrazíte dialog Najít pro vyhledání firmy v knihách agendy Adresář - po vyhledání vyberete firmu v seznamu výsledků hledání a klepnete na tlačítko Použít.

Klepnutím na tlačítko Firma můžete zobrazit dialog Firma, kde získáte bližší informace o vybrané firmě.

Ve spodní části dialogu se zobrazuje celková částka za doklady v seznamu.

Na kartách Zakázky a Objednávky můžete omezit zobrazení dokladů nastavením voleb:

 

 • Všechny: zobrazí všechny doklady

   

 • Nesplněné: zobrazí doklady, které nejsou vyfakturovány nebo jejich položky nejsou dodány na sklad (stav položek dokladu není OK).

   

 • Splněné: zobrazí doklady, které jsou již vyřízené (vystavena faktura, produkt je přijat na sklad... - stav položek dokladu je OK)

Na kartách Pohledávky a Zakázky můžete nechat zobrazit pouze ty doklady, které dosud nejsou uhrazeny:

Zaškrtnutím pole Jen neuhrazené

Jednotlivé doklady si můžete detailně prohlédnout. Jak?

1. Vyberete požadovaný doklad ze seznamu zobrazených dokladů

2. Klepnete na tlačítko Doklad

Systém zobrazí dialog Doklad pro zkontrolování údajů či jejich úpravu.

Bližší informace o "aktivitě" vybraného produktu (položka dokladu) můžete zobrazit klepnutím na tlačítko Informace o produktu. Následně se zobrazí dialog Informace o produktu s vybraným produktem.

Klepnutím na tlačítko OK bude dialog Informace o firmě uzavřen.