Jak převést majetek

 

Menu Evidence majetku |Průvodce převodem majetku

Průvodce převodem majetku umožňuje hromadný převod majetku do jiné knihy, na jiné středisko nebo na jiné umístění.

Při převodu lze volitelně vystavit interní doklad (např. pro přeúčtování mezi středisky).