Vytváření kritérií

 

Jako kritérium zadejte výraz, jehož výsledek chcete použít pro filtrování dat.

Ve výrazu lze použít operátory <, >, = , zástupné znaky *, ?, # a logické spojky Or (nebo), And (a zároveň).

Zástupné znaky:

* zastupuje jakýkoli počet libovolných znaků

? zastupuje jakýkoli jeden znak

# zastupuje číslici

Výrazy:

1 čísla se zapisují přímo

"Text" text se uzavírá do uvozovek (rovných, ne oblých)

#Datum# výraz datum se uvozuje závorami

[ ] výraz v hranatých závorkách označuje proměnou:

  • název pole
  • název parametru

 

Příklady výrazů:

 

"Praha"

vybere všechny záznamy, kde je v poli “Praha” (nevybere však “Praha 1” nebo “Praha 10”)

"Praha" Or "Brno"

vybere všechny záznamy, kde je v poli “Praha” nebo “Brno” (tento řetězec můžete rozdělit do dvou řádků – Kritéria a Nebo)

Like "Praha*"

vybere všechny záznamy, kde pole začíná “Praha” (např. Praha 1)

Like "*Odběratel*"

vybere všechny záznamy, kde pole obsahuje text “Odběratel”

Is Null

vybere všechny záznamy, kde pole neobsahuje žádnou hodnotu - je prázdné

True

vybere všechny záznamy, kde má pole hodnotu True (Pravda) - pole je zaškrtnuté (opakem je hodnota False)

#10.10.1997#

vybere všechny záznamy, kde je v poli datum “10.10.1997”

Between #1.1.1998# And #1.6.1998#

vybere všechny záznamy, kde je v poli datum mezi “1.1.1998” a “1.6.1998”

Between [Datum od:] And [Datum do:]

Zobrazí postupně dialogy pro zadání datumů a pak vybere všechny záznamy, kde je v poli datum mezi těmi datumy (použití: výběr všech faktur vystavených za minulé dva měsíce nebo jiné období)

Not "Praha"

vybere všechny záznamy, kde v poli není “Praha”

< DATE()

Vybere všechny záznamy, kde je v poli datum menší než dnes

Like [Zadejte název města:]

zobrazí dialogové okno, které vás vyzve k zadání názvu města (např. “Praha”) a pak vybere záznamy, kde je v poli tento název města (“Praha”)

<= [Datum do]

Vybere všechny záznamy, kde je v poli datum menší než zadané datum – zobrazí dialogové okno pro upřesnění data

 

 

Tipy na filtry v některých agendách Varia pro pokročilé