Grafy

 

Graf

 

je předdefinovaný výstup ve formě grafu.

Okno grafu je definované výrobcem. Zdrojem pro zobrazení je dotaz ve formátu SQL (možnost úpravy uživatelem s touto znalostí). Uživatelsky libovolně definovatelný je formát grafu= typ grafu (koláčový, sloupcový, 3D...), popisek grafu, zobrazení tabulky s daty či popisky hodnot.

 

Postup při tisku.