Sériová čísla a trvanlivosti

 

Sériová čísla

Sériová čísla je implicitní skupinou pro produkty bez skupiny. Pokud není skupina explicitně určena, chová se Vario jako v předešlé verzi. Pokud se explicitně určí skupina Sériová čísla nabízí se tabulka pro jejich vyplnění automaticky při vstupu do pole Množství v položkách dokladu a dialogu Produkt a sklad.

V modulu Sklad máte možnost vyhledávat podle sériových čísel produktů.

Sériová čísla produktu musíte nejdříve definovat v dialogu Produkt  v agendě katalog v poli Skupina - Sériová čísla a potom v modulech dokladů při zadávání množství nebo prostřednictvím dialogu Produkt a sklad.

Výběrem příkazu Sériová čísla z hlavní nabídky pro agendu Sklad (třetí menu) zobrazíte dialogové okno Sériová čísla.
Požadované sériové číslo vepíšete přímo, nebo jej vyberete z rozbalovacího seznamu, nebo jej můžete vyhledat zmačknutím tlačítka Hledat a vyplněním parametrů pro výběr (možno používat zástupné znaky apod.).

Zvolením sériového čísla se vypíše seznam dokladů, které souvisejí s produktem daného sériového čísla.
Výběrem některého dokladu se zpřístupní další volby, které umožní pohled přímo na doklad (Doklad), pohled na kartu produktu (Produkt), nebo vypočítat počet dní od vystavení dokladu do dnešního dne (Dní).

V Podformuláři Sériová čísla můžete zadat sériová čísla vybraného produktu:

Jak?

 

 • Do Podformuláře čísla přímo zapíšete.

  To platí v případě příjmu produktů na sklad nebo při výdeji produktů, jejichž sériová čísla na skladě nejsou evidována.

  Nebo pokud vydáváte produkty ze skladu:

   

 • Vyberete sériová čísla produktu ze skladu (pokud je produkt a sklad určen na kartě Obecné):

   

   1. Klepnete na tlačítko Vybrat ze skladu

   Zobrazí se dialog se seznamem sériových čísel produktu na vybraném skladu.

   2. Ze seznamu vyberete jedno nebo více sériových čísel:

   Klepnutím na sériové číslo ho vyberete.

    

  nebo

   

 • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechna čísla.

3. Dialog klepnutím na OK uzavřete.

Vybraná sériová čísla budou vložena do Podformuláře.

Poznámky:

Pokud vydáváte produkty ze skladu, můžete sériová čísla produktů doplnit i po vyskladnění produktů (např. před vystavením dodacího listu, na kterém jsou sériová čísla uváděna). Pokud sériová čísla na skladu evidujete, nebude v tomto případě proveden automaticky jejich odpis (ten se provádí pouze při vyskladnění) a sériová čísla musíte vymazat ručně v modulu Sklad.  

 

Trvanlivost

 

Trvanlivosti pokud se u produktu určí skupina trvanlivosti nabízí se při příjmu k vyplnění tabulka obsahující Sérii (šarže), trvanlivost (datum) a množství. Při výdeji je možné vybrat konkrétní série a určit vydávané množství.