Tiskové výstupy agendy Banka

 

Agenda Banka má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Banka

Slouží pro vytištění výpisů. Výpisy můžete vytisknout přehledně podle jejich čísel a celkových částek nebo jako seznam po položkách, popřípadě kombinací obou. Způsob nastavíte v dialogu Tisk: ze seznamu Možnosti vyberete jednu z následujících možností:

 

  • Jen výpisy

     

  • Jen položky

     

  • Vše

     

Doklad

Obecný tiskový formulář pro vytištění libovolného dokladu (neslouží jako účetní doklad).

 

Tiskové sestavy

 

Bankovní výpisy

Přehled výpisů a jejich položek můžete zobrazit jak všechny informace o výpisech, tak i o jednotlivých položkách výpisu (číslo výpisu, datum výpisu, variabilní symbol platby, číslo účtu plátce či příjemce, Částka atd.). Tento přehled slouží k vyhledání konkrétních plateb podle variabilního symbolu, částky a případně bankovního spojení.

Deník událostí

Zobrazuje seznam událostí zaznamenaných do deníku v Bance.

Stav bankovních účtů

Přehled stavu všech evidovaných bankovních účtů knih agendy Banka.